Preporučujemo ugovaranje putničkog zdravstvenog osiguranja kako bi imali osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti dok se nalazite u inostranstvu.


Bez obzira da li putujete poslovno ili privatno, sami, sa porodicom ili u grupi, ne dozvolite da Vam nepredviđene okolnosti promijene planove i pokvare radost koju ste dugo planirali. Programom putničkog zdravstvenog osiguranja možete prevazići neprijatnosti na koje možete naići tokom Vašeg putovanja, kako biste se osjećali bezbijedno i sigurno. Naša je želja da vi uživate u ljepotama putovanja, a brige ostavite osiguravajućoj kući! 


Novo u ponudi: Putno osiguranje sa pokrićem za COVID-19!